اردوی جهادی زلزله کرمانشاه سال ۱۳۹۶

اردوی جهادی زلزله کرمانشاه سال ۱۳۹۶

نویسنده: مدیر سایت - 2021/08/28

گزارش تصویری از حضور جهادگران قرارگاه جهادی سردار شهید موسی اسکندری اهواز در اردوی جهادی امداد رسانی به زلزله زدگان مردم عزیز کرمانشاه سال ۱۳۹۶