گزارشکار سال ۱۳۹۴ قرارگاه جهادی سردار شهید موسی اسکندری اهواز

گزارشکار سال ۱۳۹۴ قرارگاه جهادی سردار شهید موسی اسکندری اهواز

نویسنده: مدیر سایت - 2021/09/14

گزارشکار سال ۱۳۹۴ قرارگاه جهادی سردار شهید موسی اسکندری اهواز وابسته به مجموعه طلیعه دارن ظهور اهواز

 

 

 

قرارگاه جهادی سردار شهید موسی اسکندری اهواز

گروه جهادی شهید رحیــم خلفــیـــان مسجد ولیعصر (عجل الله تعـالی فرجه) کـوی کـارون
گروه جهادی شهـدای گمــنام مـسجد ولیعصر (عجل الله تعـالی فرجه) کوی ترابـری
گروه جهـادی شهـیـــد احمــــــد رسـتــــگـار مسـجـــــد حـجــــــــــازی
گروه جهادی دبیرستــــــــــــان استعـــــــدادهای نـــــــــاب صــــــالحین
گروه جهادی حوزه علمــــیه امام خامنــــــه ای (مد ظله العالی)
گروه جهادی مسجـد آیت اللّه اشرفی اصفهانی
گروه جهادی شهیده مقامیان زاده