صوت / دهه اول محرم ۹۴

صوت / دهه اول محرم ۹۴

نویسنده: مدیر سایت - 2015/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

دهه اول محرم ۱۳۹۴  –   محفل انصارالمهدی (عج)

IMG_1519

شب اول :              ۲۴ مگ         DOWNLOAD

شب دوم :              ۱۷ مگ         DOWNLOAD

شب سوم :              ۹ مگ         DOWNLOAD

شب چهارم :           ۲۲ مگ         DOWNLOAD

شب پنجم :               ۴ مگ         DOWNLOAD

شب ششم :           ۲۴ مگ         DOWNLOAD

شب هفتم :             ۱۱ مگ         DOWNLOAD

شب هشتم :           ۲۴ مگ         DOWNLOAD

***
سخنرانان :
حجج اسلام والمسلمین سید علی جزایری و سید مهدی جزایری و حیدر آزاد

مرثیه سرایان :
کاکاوند . رحیمی . جزایری . گرجی . خضری