فوتسال

فوتسال

نویسنده: مدیر سایت - 2015/12/28

چند هفته ای هست که روزهای پنجشنبه اعضای شورای پایگاه و کادر مجموعه ساعت ۷شب در مجموعه ورزشی قدس برنامه فوتسال دارند .

varzesh deymahe 94-1-1

All-focus

varzesh deymahe 94-1-3