جشنواره برترینهای شجره طیبه صالحین

جشنواره برترینهای شجره طیبه صالحین

نویسنده: مدیر سایت - 2016/01/19

جشنواره برترینهای شجره طیبه صالحین مورخ جمعه ۲۵ دی ماه در مجتمع فرهنگی ملی حفاری برگزار گردید . در این برنامه ، با حضور مسئولین طرح صالحین استان خوزستان از جناب حجت الاسلام حیدرآزاد به عنوان برترین حلقه ی تربیتی منتخب حوزه بسیج ۸شهری و از آقای دانیال معتمدی به عنوان برترین حلقه ی تربیتی منتخب حوزه بسیج ۹شهری نیز تقدیر به عمل آمد .

لازم به ذکر است که از پایگاه بسیج شهید مطهری (ره) مسجد حجازی جهت برپایی غرفه دعوت به عمل آمده بود که غرفه دایر شده نیز بسیار مورد استقبال و توجه عموم شرکت کنندگان قرار گرفت .

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-1

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-2

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-3

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-4

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-5

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-6

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-7

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-8

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-9

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-10

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-11

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-12

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-13

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-14

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-15

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-16

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-17

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-18

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-19

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-20

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-21

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-22

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-23

jashnvare bartarinhaye salehin 94-1-24