اردوی جهادی – نوروز سال ۱۳۹۵ (۱)

اردوی جهادی – نوروز سال ۱۳۹۵ (۱)

نویسنده: مدیر سایت - 2016/03/07

برنامه ای رو که چند ماهی هست برادران بسیج در مسجد حجازی پیگیر هستند ، تکمیل و ساخت مدرسه ای هست در روستایی از شهرستان اندیکا . دوستان اقدام به پیگیری مالی برای ساخت و برپایی غرفه دریافت کمکهای مالی در خیابان نادری و نماز جمعه نموده اند . به گفته مسئول اردو این اردو از ۲۷اسفند ۹۴به مدت یک هفته خواهد بود .

لازم به ذکر است جهت اردو هنوز نیازمند کمکهای مالی دوستان هستیم .

ghorfe ordu jahadi94-1 IMG_20160217_175908

ghorfe ordu jahadi94-1 IMG_20160217_175922

ghorfe ordu jahadi94-1 IMG_20160217_180033

اردوی جهادی نوروز۹۴