اردوی راهیان نور ۱۳۹۴

اردوی راهیان نور ۱۳۹۴

نویسنده: مدیر سایت - 2016/03/07

سلام خدا بر شهیدان

سی بهمن ماه ۹۴ توفیق داشتیم که در راستای اجرای طرح محله اسلامی در قالب اردوی راهیان نور محله ای در یادمان شهدای عملیات رمضان و شهدای کربلا حضور پیدا کنیم .

ordu rahiyan nur 94-2IMG_8243

ordu rahiyan nur 94-2IMG_8254

ordu rahiyan nur 94-2IMG_8264

ordu rahiyan nur 94-2IMG_8266

ordu rahiyan nur 94-2IMG_8293

ordu rahiyan nur 94-2IMG_8300

ordu rahiyan nur 94-2IMG_8319

ordu rahiyan nur 94-2IMG_8336

ordu rahiyan nur 94-2IMG_8413

ordu rahiyan nur 94-2IMG_8435

ordu rahiyan nur 94-2IMG_8450

ordu rahiyan nur 94-2IMG_8470

ordu rahiyan nur 94-2IMG_8481

ordu rahiyan nur 94-2IMG_8483

ordu rahiyan nur 94-2IMG_8500

ordu rahiyan nur 94-2IMG_20160219_101200

ordu rahiyan nur 94-2IMG_20160219_102401

ordu rahiyan nur 94-2IMG_20160219_104642

ordu rahiyan nur 94-2IMG_20160219_132723

اردوی راهیان نور مسجد حجازی