اردوی جهادی – نوروز سال ۱۳۹۵ (۲)

اردوی جهادی – نوروز سال ۱۳۹۵ (۲)

نویسنده: مدیر سایت - 2016/11/30

برنامه ای رو که چند ماهی هست برادران بسیج در مسجد حجازی پیگیر بودند ، تکمیل و ساخت مدرسه ای هست در روستایی از شهرستان اندیکا . زمان اردو از ۲۷اسفند تا سوم فروردین ۹۵ .

ordu jahadi sale 94-1-1

ordu jahadi sale 94-1-2

ordu jahadi sale 94-1-3

ordu jahadi sale 94-1-4

ordu jahadi sale 94-1-5

ordu jahadi sale 94-1-6

ordu jahadi sale 94-1-7

ordu jahadi sale 94-1-8

ordu jahadi sale 94-1-9

ordu jahadi sale 94-1-10

ordu jahadi sale 94-1-11

ordu jahadi sale 94-1-12

اردوی جهادی مسجد حجازی