تصاویر اعتکاف سال ۱۳۹۴

تصاویر اعتکاف سال ۱۳۹۴

نویسنده: مدیر سایت - 2016/03/29

در راستای اجرای طرح محله ی اسلامی امسال برنامه اعتکاف در مسجد حجازی ویژه اهالی محله برگزار گردید . در این مراسم ، برنامه‌های فردی و جمعی با حضور قاریان ، مداحان، ذاکران و سخنرانان برجسته استانی برگزار گردید.

همچنین جلسات همنشینی با قرآن ، احیاء ، حلقه‌های تفسیر قرآن و مسائل شرعی ، حلقه های تربیتی ، پخش فیلم و… از دیگر برنامه‌های معتکفین بود .

etekaf 4935_932IMG_0359

etekaf 4935_932IMG_0370

etekaf 4935_932IMG_0373

etekaf 4935_932IMG_0377

etekaf 4935_932IMG_0381

etekaf 4935_932IMG_0382

etekaf 4935_932IMG_0385

etekaf 4935_932IMG_0386

etekaf 4935_932IMG_0387

etekaf 4935_932IMG_0391

etekaf 4935_932IMG_0392

etekaf 4935_932IMG_0394

etekaf 4935_932IMG_0395

etekaf 4935_932IMG_0396

etekaf 4935_932IMG_0415

etekaf 4935_932IMG_0417

etekaf 4935_932IMG_0419

etekaf 4935_932IMG_0426

etekaf 4935_932IMG_0427

etekaf 4935_932IMG_0431

etekaf 4935_932IMG_0436

etekaf 4935_932IMG_0437

etekaf 4935_932IMG_0438

etekaf 4935_932IMG_0439

etekaf 4935_932IMG_0440

etekaf 4935_932IMG_0441

etekaf 4935_932IMG_0442

etekaf 4935_932IMG_0443

etekaf 4935_932IMG_0446

etekaf 4935_932IMG_0447

etekaf 4935_932IMG_0449

etekaf 4935_932IMG_0450

etekaf 4935_932IMG_0452

etekaf 4935_932IMG_0454

etekaf 4935_932IMG_0455

etekaf 4935_932IMG_0456

etekaf 4935_932IMG_0457

etekaf 4935_932IMG_0460

etekaf 4935_932IMG_0463

etekaf 4935_932IMG_0465

etekaf 4935_932IMG_0466

etekaf 94935_932IMG_0354