کلیپ / حاج مصطفی رشیدپور

کلیپ / حاج مصطفی رشیدپور

نویسنده: مدیر سایت - ۱۳۹۵/۰۶/۱۳

این نماهنگ به همت مرکز رسانه ای هنری کوثر تهیه گردیده .