گلچین تصاویر اردوی مشهد۹۵ (قسمت اول)

گلچین تصاویر اردوی مشهد۹۵ (قسمت اول)

نویسنده: مدیر سایت - 2016/09/19

 امام رضا (علیه  السلام)  فرمود :
ما زارَنی أحَدٌ مِن أولیِائی عارِفا بِحَقّی إلاّ شُفِّعتُ فیهِ یَومَ القِیامَهِ ؛
هیچ یک از دوستانم مرا با شناخت حقّم زیارت نمى کند مگر این که در روز قیامت شفاعتم از او پذیرفته مى شود .
وسائل الشیعه ، ج ۱۳ ، ص ۵۵۲

tasavir-orduye-mashhad-tabestan-95-1%e2%80%8f-1

tasavir-orduye-mashhad-tabestan-95-1%e2%80%8f-3

tasavir-orduye-mashhad-tabestan-95-1%e2%80%8f-4

tasavir-orduye-mashhad-tabestan-95-1%e2%80%8f-5

tasavir-orduye-mashhad-tabestan-95-1%e2%80%8f-6

tasavir-orduye-mashhad-tabestan-95-1%e2%80%8f-7

tasavir-orduye-mashhad-tabestan-95-1%e2%80%8f-8

tasavir-orduye-mashhad-tabestan-95-1%e2%80%8f-9

tasavir-orduye-mashhad-tabestan-95-1%e2%80%8f-10

tasavir-orduye-mashhad-tabestan-95-1%e2%80%8f-11

tasavir-orduye-mashhad-tabestan-95-1%e2%80%8f-13

tasavir-orduye-mashhad-tabestan-95-1%e2%80%8f-14

tasavir-orduye-mashhad-tabestan-95-1%e2%80%8f-15

tasavir-orduye-mashhad-tabestan-95-1%e2%80%8f-16

tasavir-orduye-mashhad-tabestan-95-1%e2%80%8f-17

tasavir-orduye-mashhad-tabestan-95-1%e2%80%8f-18