پوستر شهدای عملیات کربلای ۴ مسجد حجازی

پوستر شهدای عملیات کربلای ۴ مسجد حجازی

نویسنده: مدیر سایت - 2021/12/26

پوستر شهدای عملیات کربلای ۴ مسجد حجازی

سردار شهید موسی اسکندری

جاویدالاثر شهید ماشاءالله ابراهیمی

شهید حسینعلی بایمانی نژاد

شهید صفرعلی صفری

شهید هوشنگ گلبهار

شهید سیامک هرمزی

شهید عبدالکریم یوسف پور اشکانی

دانلود سایز بزرگ

دانلود سایز بزرگ